Makarska, 26. 3. 2013.

2009083103_large

 

 

 

 

O Udruzi: Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Sunce” osnovana je 
1994. godine. Okuplja roditelje i djecu s teškoćama u razvoju s područja 
Makarskog primorja, bez obzira na dob i vrstu oštećenja. Trenutačno je u rad 
Udruge uključeno 56-ero djece i mladih. Udruga kroz različite programe 
sustavno radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih s teškoćama 
u razvoju. Članica je Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, 
Hrvatskog saveza tjelesnih invalida i mreže udruga invalida TOMS.

Sa ciljem da pomogne u radu ove udruge pod pokroviteljstvom udruge HUCO
Ksenija je održala pokazni sat sa štićenicima ove udruge, a potom je za
petnaestak praktičara sa ovog područja održan i seminar Primjena Orff
muzikoterapije u radu sa djecem sa razvojnim teškoćama.